הדרך להתפתחות וצמיחה

אודותיי

הניסיון העשיר העומד לרשותי, במגוון רחב של שיטות טיפוליות, בשילוב הידע התיאורטי הנרחב שברשותי. העניקו לי את ההכשרה והיכולת לזהות טוב יותר, איזה שילוב ספציפי של שיטות טיפוליות, יסייעו למטופל באופן המרבי. וכן מקנים לי ידע, לקדם תוך כדי הטיפול, את התהליכים השונים שהחל המטופל לעבור. מניסיוני החליפה הטיפולית, אשר נתפרת באופן ייחודי עבור כל מטופל, ממקסמת את הסיכויים שהטיפול יעניק למטופל כלים מגוונים להתמודדות עם קשייו.

אני מאמין

במהלך שנות עבודתי במרכזי שיקום, פיזיים ונפשיים, נחשפתי למצבי משבר ומצוקה, שבהם היו נתונים מטופליי. פעמים רבות, חוויתי התפעלות, לנוכח היכולת הטבעית של האדם ומשפחתו, לנצל את משאביו הטבעיים, בכדי להתמודד עם הבלתי אפשרי. ראייה זו הובילה אותי למחשבה, כי אחת המטרות בטיפול, הנה הניסיון לסייע לאדם למצוא ולטפח כישרונות אנושיים ותחומי חוזק מרכזיים, הטבועים באדם מיום היוולדו. אין הדבר מניח, כי ישנה התעלמות או הכחשה של המשבר והשלכותיו על חייו של האדם. אלא החשיבה הנה, שההתמודדות הנפשית עם המצוקה, תתאפשר הן על ידי חיזוק והעצמת יכולותיו של האדם, והן על ידי הבנת מקורות המשבר והמצוקה.